A+ A A-

Professionaliseringsaanbod 2020-2021


Hallo medewerker van 
CKC Drenthe! 

Ook voor volgend schooljaar hebben wij weer cursussen en scholing in-company ingekocht, voor alle (onderwijs) medewerkers van CKC Drenthe. Dit is onze CKC Drenthe Academie. De onderwerpen zijn afgestemd op behoeften en trends. De bijeenkomsten worden aangeboden op één van onze kindcentra, aan de (meeste) scholing binnen de CKC Academie zijn kosten verbonden. 

Voor onderwijsmedewerkers is bekostiging mogelijk vanuit beschikbare cao-middelen, dat is € 500,- euro, per fte, per jaar. Heb je buiten de CKC Academie een leuke scholing gevonden? Dan mag dat natuurlijk ook. Ga in overleg met je directeur.   

Voor pedagogischmedewerkers zijn er geen cao-middelen beschikbaar. Zij kunnen deelnemen aan de gratis cursussen van de CKC Academie. Specifiek voor de cursus 'Het jonge kind (0 - 7 jaar)' is voor vijf pedagogischmedewerkers budget beschikbaar gesteld om aan deze cursus deel te nemen. Voor pedagogisch medewerkers is verder een uitgebreid aanbod CKC café's te vinden via www.ckccafe.nl. Medio juni wordt de inschrijving hiervoor open gezet.   

In het blauwe vlak rechts hiernaast kunt je naar de knop 'CKC Drenthe Academie' gaan. Je komt dan bij de categoriën waar je kunt inschrijven.