A+ A A-

Pedagogisch-didactisch handelen

Events

STEAM specialist

STEAM

We leven in een wereld waarin wetenschap en technologie een steeds belangrijkere rol
innemen. Met STEAM, een integratie van de vakgebieden Science, Technology, Engineering,
Arts en Mathematics, willen we met kinderen op een betekenisvolle manier werken aan de
kennis, vaardigheden en houding die in de toekomst goed van pas komen.

Kenmerkend aan STEAM is dat kinderen via onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag
gaan met realistische problemen. Dit cyclische leerproces kan worden samengevat met de
begrippen Denken, Doen en Delen:

  • Denken: de kinderen onderzoeken een probleem en denken na over mogelijke oplossingen.
  • Doen: de kinderen ontwerpen en maken een oplossing voor het probleem.
    Hierbij combineren ze hightech en lowtech materialen.
  • Delen: de kinderen werken samen, delen hun opgedane kennis en vaardigheden en geven feedback aan elkaar.
Datum:
14 september 2022 15:00
Sluitingsdatum:
donderdag 01 september 2022
Max. deelnemers:
16
Ingeschreven:
1
Aantal plaatsen:
15

Aandachtsfunctionaris

Aandachtsfunctionaris

Gedurende deze training komt alles aan bod qua kennis en vaardigheden, wat deelnemers nodig hebben om vanuit de organisatie zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staan de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorop die het proces handen en voeten moeten geven. 

In deze training werk ik met een trainingsacteur, die net als ik gespecialiseerd is in het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zet ik het ervaringsverhaal in van een ervaringsdeskundige op het gebied van kindermishandeling, wat vaak als zeer leerzaam en inspirerend wordt ervaren. 

Datum:
20 september 2022 09:30
Sluitingsdatum:
donderdag 01 september 2022
Max. deelnemers:
12
Ingeschreven:
6
Aantal plaatsen:
6
Locatie:
Online

Traumasensitief werken

Data: Woensdag 11/01/23, 01/02/23, 08/03/23 en 10/05/23 van 15.00-18.00 uur.

 

Veel kinderen krijgen in hun leven te maken met traumatische gebeurtenissen. Het Kindcentrum kan voor deze kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komt een deel van deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Een ander deel van deze kinderen valt niet direct op, maar profiteert door hun verhoogde stressniveau veel te weinig van de aangeboden activiteiten en lesstof en presteert daardoor vaak ver onder hun niveau. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor onderwijsprofessionals vaak moeilijk te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

 

De training Traumasensitief Werken biedt onderwijsprofessionals kennis en handreikingen om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun veerkracht wordt vergroot. Daarmee verbeteren zowel de schoolprestaties van deze kinderen als het pedagogisch klimaat in de klas. Onderwijsprofessionals kunnen een groot verschil maken in het leven van getraumatiseerde kinderen.

 

Gedurende deze training krijg je een stevige kennisbasis, praktische handvatten en inzicht in processen die spelen bij de kinderen met wie je werkt en processen die spelen bij jezelf. Er is ook tijd en ruimte om met eigen casuïstiek aan de slag te gaan.

 

De training wordt gegeven door Agnes van Woudenberg en Anna Foget-Feijth

Datum:
11 januari 2023 15:00
Max. deelnemers:
20
Ingeschreven:
2
Aantal plaatsen:
18

STEAM specialist

STEAM

We leven in een wereld waarin wetenschap en technologie een steeds belangrijkere rol
innemen. Met STEAM, een integratie van de vakgebieden Science, Technology, Engineering,
Arts en Mathematics, willen we met kinderen op een betekenisvolle manier werken aan de
kennis, vaardigheden en houding die in de toekomst goed van pas komen.

Kenmerkend aan STEAM is dat kinderen via onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag
gaan met realistische problemen. Dit cyclische leerproces kan worden samengevat met de
begrippen Denken, Doen en Delen:

  • Denken: de kinderen onderzoeken een probleem en denken na over mogelijke oplossingen.
  • Doen: de kinderen ontwerpen en maken een oplossing voor het probleem.
    Hierbij combineren ze hightech en lowtech materialen.
  • Delen: de kinderen werken samen, delen hun opgedane kennis en vaardigheden en geven feedback aan elkaar.
Datum:
8 maart 2023 15:00
Max. deelnemers:
16
Ingeschreven:
0
Aantal plaatsen:
16