A+ A A-

Pedagogisch-didactisch handelen

Events

Basistraining Gedragsspecialist met PCM

Iedereen is uniek. Jij, je collega leerkrachten, ouders en alle leerlingen in je klas. In je werk voor de klas is dat je uitgangspunt. Je doet je best om een goede relatie met elk van de leerlingen in je klas te hebben en te onderhouden.
En tegelijkertijd schuurt dat met de dagelijkse praktijk. Als je een leerling niet bereikt, kan dat ontaarden in gedrag dat je niet altijd kunt plaatsen en begrijpen.
Hoe goed je je best ook doet, het lukt je niet altijd om elke leerling te bereiken en je lokaal zo in te richten en je manier van lesgeven zo vorm te geven dat leren voor elk leerling uitdagend, leuk en spannend is waarbij je tegemoetkomt aan de behoeften van elk van die unieke leerlingen.

Het Process Communication Model (PCM) biedt je handvatten om, aan de hand van je eigen persoonlijkheidsprofiel* én het observatieboek “In-Zicht” (+ bijbehorende kaartenset “PCM in je klas”) direct aan de slag te gaan.

Datum:
6 september 2021 18:30
Sluitingsdatum:
zondag 22 augustus 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
20

Scholing afstemmen op onderwijsbehoeften bij rekenen groep 3-5

Tegemoet komen aan de verschillende rekenbehoeftes van kinderen, dat is nog niet zo gemakkelijk! Je hebt te maken met kinderen die rekenen moeilijk vinden én je hebt kinderen bij wie de rekenontwikkeling heel vlot verloopt. Als je vaardiger wilt worden in het tegemoet komen aan deze verschillen dan is deze cursus wellicht iets voor jou. Voor de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, bieden de nieuwste generatie rekenmethodes handreikingen vanuit de modellen uit het ERWD*-protocol: het handelings-, hoofdfasen- en drieslagmodel. Als je in je opleiding niet hebt leren werken met deze modellen, dan leer je in de bijeenkomsten wat de theorie achter deze modellen is en hoe je ze kan inzetten in je praktijk. Als je tijdens je opleiding wel hebt geleerd wat deze modellen betekenen, dan verdiep je de toepassing van deze modellen tijdens de cursus. Als je school geen rekenmethode heeft waarin deze modellen zijn verwerkt, dan leer je in deze cursus hoe je deze modellen als kader kan gebruiken bij de vormgeving van je onderwijs. Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op de behoeftes van sterke rekenaars. Je leert om verschillende types sterke rekenaars te onderscheiden en je leert wat de onderwijsbehoeften van die verschillende types zijn en hoe je je handelen hierop kunt afstemmen.

Datum:
15 september 2021 15:30
Sluitingsdatum:
zondag 12 september 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
4

Vervolgtraining PCM

Voor IEDEREEN die de afgelopen jaren de basistraining PCM via de CKC-Academie óf 
via de teamtraining op de eigen school heeft gevolgd + deelnemers aan de in Zicht training van 2020-2021

Deelnemers die al werken met de kaartenset en het boek in Zicht kunnen ook inschrijven. Nieuwe werkvormen, warm houden van PCM en je nieuwe klas zorgen ervoor dat deze momenten enorm waardevol zijn in het bereiken van elke leerling.

Aan de hand van je eigen persoonlijkheidsprofiel én het observatieboek “In-Zicht” (+ bijbehorende kaartenset “PCM in je klas”) direct aan de slag met wekelijkse (observatie) opdrachten.

Wanneer je blijft observeren en blijft focussen op gedrag van jezelf en de leerlingen uit je klas, is de kans groot dat de verworven kennis en vaardigheden die je kreeg tijdens een training over PCM worden geborgd.
Elke dag ben je bezig om schriften na te kijken, om je lessen voor te bereiden en te evalueren. Sta er tegelijkertijd eens bij stil hoe weinig we écht en bewust het gedrag van leerlingen observeren. 

Datum:
20 september 2021 18:30
Sluitingsdatum:
maandag 13 september 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
13

Scholing afstemmen op onderwijsbehoeften bij rekenen in groep 6-8

Scholing afstemmen op onderwijsbehoeften bij rekenen in groep 6-8

Tegemoet komen aan de verschillende rekenbehoeftes van kinderen, dat is nog niet zo gemakkelijk! Je hebt te maken met kinderen die rekenen moeilijk vinden én je hebt kinderen bij wie de rekenontwikkeling heel vlot verloopt. Als je vaardiger wilt worden in het tegemoet komen aan deze verschillen dan is deze cursus wellicht iets voor jou.

Voor de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, bieden de nieuwste generatie rekenmethodes handreikingen vanuit de modellen uit het ERWD*-protocol: het handelings-, hoofdfasen- en drieslagmodel. Als je in je opleiding niet hebt leren werken met deze modellen, dan leer je in de bijeenkomsten wat de theorie achter deze modellen is en hoe je ze kan inzetten in je praktijk. Als je tijdens je opleiding wel hebt geleerd wat deze modellen betekenen, dan verdiep je de toepassing van deze modellen tijdens de cursus. Als je school geen rekenmethode heeft waarin deze modellen zijn verwerkt, dan leer je in deze cursus hoe je deze modellen als kader kan gebruiken bij de vormgeving van je onderwijs.

Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op de behoeftes van sterke rekenaars. Je leert om verschillende types sterke rekenaars te onderscheiden en je leert wat de onderwijsbehoeften van die verschillende types zijn en hoe je je handelen hierop kunt afstemmen.

Datum:
22 september 2021 15:30
Sluitingsdatum:
woensdag 15 september 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
2

Toetsresultaten betekenisvol maken

Je leert optimaal gebruik maken van de groepskaart, waar toetsresultaten in een breder perspectief worden gezet. We laten je in deze scholing ervaren hoe je ziet of alle toetsresultaten correct zijn ingevoerd. 

ParnasSys helpt je bij het zicht houden op de resultaten op drie niveaus, namelijk: leerling-, groeps- en schoolniveau. Maar welke overzichten kun je hiervoor het beste gebruiken en hoe vertaal je ze naar de klas? 

Datum:
4 oktober 2021 09:00
Sluitingsdatum:
woensdag 29 september 2021
Max. deelnemers:
25
Ingeschreven:
9
Aantal plaatsen:
16

Scholing Taal groep 1 - 4 & 4 - 8

Leren spreken, luisteren, lezen en schrijven is bij jonge kinderen wellicht het belangrijkste doel. In de kleuterklas moet er spelenderwijs een stevige basis gelegd worden om het lezen en schrijven in groep 3 en 4 goed onder de knie te krijgen. Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, zijn nieuwsgierig en voortdurend in interactie met de omgeving. Juist daar dien je als leerkracht gebruik van te maken.

Om kinderen verder te helpen in hun taalleesontwikkeling is het nodig om te weten hoe je dat in kaart kunt brengen en wat je kunt doen wanneer het niet vanzelf gaat, óf hoe je een kind juist meer uitdaging kan bieden tijdens de talige activiteiten. Kinderen die goed lezen en schrijven scoren beter op onze scholen en hebben later meer kans in de maatschappij om dromen waar te maken. De ontwikkeling van taal komt lang niet altijd vanzelf en daarom is het van groot belang dat leerkrachten van alle groepen inzicht en kennis hebben in alle taaldomeinen en de leerlijnen Taal in de basisschool.

In een taalmethode staat meestal precies wat de kinderen moeten doen en het vraagt weinig discussie, denkwerk en eigen input. De meeste taalmethodes zijn gebaseerd op de kerndoelen en in een tabel wordt er precies aangegeven aan welk (sub) doel er per taalles gewerkt wordt. Hoe komt het dan toch dat veel kinderen zoveel problemen hebben met de Nederlandse taal. Waarom scoren we, zo laag op het begrijpend lezen? Wat maakt dat de kinderen niet goed kunnen spellen? Waarom werken de taalhulpprogramma’s zo minimaal? Hoe komt het dat sommige kinderen ver onder het gestelde niveau werken?

Datum:
5 oktober 2021 15:30
Sluitingsdatum:
donderdag 30 september 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
0

Pedagogisch tactvol handelen

Pedagogisch tactvol handelen gaat over hoe je als professional in het onderwijs of in de kinderopvang zelf het instrument bent om deze ontwikkeling tot stand te brengen. Met zicht op wie je bent en waarom je doet zoals je doet, word je je meer bewust van je eigen handelen als professional in relatie met een kind, de groep, de ouders. Deze bewustwording leidt tot veranderingen die ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van een kind, het leren in een groep, bij het gesprek met ouders. Juist in die situaties waarin je het soms even niet weet, aarzelt, schroomt kan bewustzijn over wie je bent en waarom je zo handelt van betekenis zijn. 

Tijdens de bijeenkomsten worden het gesprek over de eigen casus, de theorie en suggesties met elkaar afgewisseld.  

Datum:
12 oktober 2021 16:00
Sluitingsdatum:
woensdag 06 oktober 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
7

Kansrijke combinatiegroepen Spelling

Een kansrijke aanpak 

Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin ontwikkelde werkwijze die een hoge kwaliteit van onderwijs, differentiatie, betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen garandeert. Tegelijk vermindert deze werkwijze de werkdruk die leerkrachten in combinatiegroepen vaak ervaren en krijgt men de ‘regie’ weer terug! Tijdens de cursus staat het vakgebied Spelling centraal en leer je instructies te verbinden, keuzes te maken op basis van leerlijnen, wordt er ingegaan op de actuele vakdidactiek en creëer je ruimte voor sociaal en interactief leren, op een zinvolle en effectieve wijze. 

Datum:
12 oktober 2021 16:30
Sluitingsdatum:
woensdag 22 september 2021
Max. deelnemers:
20
Ingeschreven:
7
Aantal plaatsen:
13

Spelend leren in groep 3 (fysieke bijeenkomsten)

Wil je alles weten over spelend leren in groep 3 en hoe je samen met de kinderen thema's kunt onderzoeken en opbouwen? Wil je de doelen die je in de ochtend aanbiedt, in de middag spelenderwijs dieper laten verwerken én hier de nodige verrijking bij aanbieden?

Dan is deze praktische training echt iets voor jou. Je leert het eigenaarschap van de kinderen te vergroten en ruimte te maken in je bomvolle agenda om spelenderwijs de wereld te verkennen.
Actief, verrijkend en ontzettend leuk.

Datum:
27 oktober 2021 14:30
Sluitingsdatum:
dinsdag 14 september 2021
Max. deelnemers:
6
Ingeschreven:
6
Aantal plaatsen:
0
Locatie:
De Holtenhoek

Referentieniveaus en Onderwijsresultatenmodel met ParnasSys|Ultimview op Schoolniveau

Per 1-8-2020 is het Onderwijsresulatenmodel van de Inspectie van kracht.
Daarin wordt beschreven hoe de Inspectie naar de eindopbrengsten van een school kijkt.
Het oordeel van de Inspectie over de eindtoets valt uiteen in twee delen: zijn er voldoende schoolverlaters op het niveau 1F én is het percentage leerlingen dat 1S/2F gehaald heeft passend bij de schoolweging?
Dit zijn twee ‘latten’ waarlangs de opbrengsten van de school gemeten worden.
Deze scholing helpt je om grip te krijgen op deze materie:
Waarom? Hoe werkt het? Wat kan ik ermee op school- en groepsniveau?
 

Datum:
28 oktober 2021 09:00
Sluitingsdatum:
vrijdag 08 oktober 2021
Max. deelnemers:
40
Ingeschreven:
32
Aantal plaatsen:
8

Oudergesprekken

In gesprek met ouders in het onderwijs en in de kinderopvang.

Educatief partnerschap is inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs en ook in de kinderopvang worden de ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In samenwerking met ouders probeer je de beste ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren. Ouders zijn een echte gesprekspartner.

Hoe geef je inhoud aan zo'n gesprek? Hoe kom je met ouders tot de beste gesprek-resultaten? En hoe vertel je ouders dat het niet zo goed gaat met hun kind in de groep? Wat zijn de valkuilen die je beter kunt vermijden?
In deze bijeenkomst voor professionals in onderwijs en kinderopvang komt veel theorie aan bod.  

Datum:
1 november 2021 16:00
Sluitingsdatum:
woensdag 27 oktober 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
12

Expliciete Directe Instructie

Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht. Het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra laat dit op heldere wijze zien volgens de bewezen aanpak van EDI.

Datum:
15 november 2021 16:00
Sluitingsdatum:
maandag 08 november 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
23

Spelend leren in groep 3 (online bijeenkomsten)

Wil je alles weten over spelend leren in groep 3 en hoe je samen met de kinderen thema's kunt onderzoeken en opbouwen? Wil je de doelen die je in de ochtend aanbiedt, in de middag spelenderwijs dieper laten verwerken én hier de nodige verrijking bij aanbieden?

Dan is deze praktische training echt iets voor jou. Je leert het eigenaarschap van de kinderen te vergroten en ruimte te maken in je bomvolle agenda om spelenderwijs de wereld te verkennen.
Actief, verrijkend en ontzettend leuk.

Datum:
23 november 2021 19:00
Sluitingsdatum:
zondag 14 november 2021
Max. deelnemers:
10
Ingeschreven:
3
Aantal plaatsen:
7
Locatie:
Online

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) is een planmatige manier van werken waarbij het
onderwijs en de ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften
van leerlingen (Pameijer, 2017). Alle kindcentra van CKC Drenthe werken vanuit de basis
volgens de principes van HGW. HGW heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en de
ondersteuning aan alle leerlingen te verbeteren.

Datum:
19 januari 2022 15:00
Sluitingsdatum:
woensdag 12 januari 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
1

STEAM specialist

We leven in een wereld waarin wetenschap en technologie een steeds belangrijkere rol
innemen. Met STEAM, een integratie van de vakgebieden Science, Technology, Engineering,
Arts en Mathematics, willen we met kinderen op een betekenisvolle manier werken aan de
kennis, vaardigheden en houding die in de toekomst goed van pas komen.

Kenmerkend aan STEAM is dat kinderen via onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag
gaan met realistische problemen. Dit cyclische leerproces kan worden samengevat met de
begrippen Denken, Doen en Delen:

 • Denken: de kinderen onderzoeken een probleem en denken na over mogelijke
  oplossingen.
 • Doen: de kinderen ontwerpen en maken een oplossing voor het probleem. Hierbij
  combineren ze hightech en lowtech materialen.
 • Delen: de kinderen werken samen, delen hun opgedane kennis en vaardigheden en
  geven feedback aan elkaar.
Datum:
16 februari 2022 14:30
Sluitingsdatum:
dinsdag 08 februari 2022
Max. deelnemers:
20
Ingeschreven:
15
Aantal plaatsen:
5

Actieve betrokkenheid

Hoe krijg je leerlingen echt betrokken bij je les? Hoe raken ze in een flow? Pas als leerlingen actief betrokken zijn, kunnen ze optimaal profiteren van je lesaanbod. In deze workshop krijg je veel praktische handreikingen die je direct de volgende dag in kunt zetten in je lessen. 

Datum:
16 maart 2022 15:00
Sluitingsdatum:
zondag 27 februari 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
8

Oplossingsgericht werken in de onderwijspraktijk

Tijdens deze scholing zal een aantal oplossingsgerichte methoden nader belicht en geoefend worden.

Interventies/ methodes 

 • Kids’s Skills 
 • WAWW; Oplossingsgericht werken in/met een klas (samenwerking tussen leraar en kind) 
  Uitgangspunten
  Wat gaat er goed 
  Samen met de klas doelen bepalen 
  De taal van verandering 
  Verantwoordelijkheid voor oplossingen, niet voor problemen 
  Doel 
  Sfeerverbetering 
 • Cirkeltechniek 
 • Schaalvragen

Datum:
23 maart 2022 15:00
Sluitingsdatum:
woensdag 16 maart 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
0

Differentiatie

Elke dag sta je als leerkracht voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseer je dat? Hoe kom je in een groep van zo'n dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Tijdens deze bijeenkomst maken we duidelijk dat differentiëren - hoe ingewikkeld soms ook - écht mogelijk is.

Datum:
7 april 2022 16:00
Sluitingsdatum:
vrijdag 18 maart 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
18