A+ A A-

Pedagogisch-didactisch handelen

Events

Basistraining Gedragsspecialist met PCM

Iedereen is uniek. Jij, je collega leerkrachten, ouders en alle leerlingen in je klas. In je werk voor de klas is dat je uitgangspunt. Je doet je best om een goede relatie met elk van de leerlingen in je klas te hebben en te onderhouden.
En tegelijkertijd schuurt dat met de dagelijkse praktijk. Als je een leerling niet bereikt, kan dat ontaarden in gedrag dat je niet altijd kunt plaatsen en begrijpen.
Hoe goed je je best ook doet, het lukt je niet altijd om elke leerling te bereiken en je lokaal zo in te richten en je manier van lesgeven zo vorm te geven dat leren voor elk leerling uitdagend, leuk en spannend is waarbij je tegemoetkomt aan de behoeften van elk van die unieke leerlingen.

Het Process Communication Model (PCM) biedt je handvatten om, aan de hand van je eigen persoonlijkheidsprofiel* én het observatieboek “In-Zicht” (+ bijbehorende kaartenset “PCM in je klas”) direct aan de slag te gaan.

Datum:
6 september 2021 18:30
Sluitingsdatum:
zondag 22 augustus 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
20

Scholing afstemmen op onderwijsbehoeften bij rekenen groep 3-5

Tegemoet komen aan de verschillende rekenbehoeftes van kinderen, dat is nog niet zo gemakkelijk! Je hebt te maken met kinderen die rekenen moeilijk vinden én je hebt kinderen bij wie de rekenontwikkeling heel vlot verloopt. Als je vaardiger wilt worden in het tegemoet komen aan deze verschillen dan is deze cursus wellicht iets voor jou. Voor de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, bieden de nieuwste generatie rekenmethodes handreikingen vanuit de modellen uit het ERWD*-protocol: het handelings-, hoofdfasen- en drieslagmodel. Als je in je opleiding niet hebt leren werken met deze modellen, dan leer je in de bijeenkomsten wat de theorie achter deze modellen is en hoe je ze kan inzetten in je praktijk. Als je tijdens je opleiding wel hebt geleerd wat deze modellen betekenen, dan verdiep je de toepassing van deze modellen tijdens de cursus. Als je school geen rekenmethode heeft waarin deze modellen zijn verwerkt, dan leer je in deze cursus hoe je deze modellen als kader kan gebruiken bij de vormgeving van je onderwijs. Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op de behoeftes van sterke rekenaars. Je leert om verschillende types sterke rekenaars te onderscheiden en je leert wat de onderwijsbehoeften van die verschillende types zijn en hoe je je handelen hierop kunt afstemmen.

Datum:
15 september 2021 15:30
Sluitingsdatum:
zondag 12 september 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
4

Vervolgtraining PCM

Voor IEDEREEN die de afgelopen jaren de basistraining PCM via de CKC-Academie óf 
via de teamtraining op de eigen school heeft gevolgd + deelnemers aan de in Zicht training van 2020-2021

Deelnemers die al werken met de kaartenset en het boek in Zicht kunnen ook inschrijven. Nieuwe werkvormen, warm houden van PCM en je nieuwe klas zorgen ervoor dat deze momenten enorm waardevol zijn in het bereiken van elke leerling.

Aan de hand van je eigen persoonlijkheidsprofiel én het observatieboek “In-Zicht” (+ bijbehorende kaartenset “PCM in je klas”) direct aan de slag met wekelijkse (observatie) opdrachten.

Wanneer je blijft observeren en blijft focussen op gedrag van jezelf en de leerlingen uit je klas, is de kans groot dat de verworven kennis en vaardigheden die je kreeg tijdens een training over PCM worden geborgd.
Elke dag ben je bezig om schriften na te kijken, om je lessen voor te bereiden en te evalueren. Sta er tegelijkertijd eens bij stil hoe weinig we écht en bewust het gedrag van leerlingen observeren. 

Datum:
20 september 2021 18:30
Sluitingsdatum:
maandag 13 september 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
13

Scholing afstemmen op onderwijsbehoeften bij rekenen in groep 6-8

Scholing afstemmen op onderwijsbehoeften bij rekenen in groep 6-8

Tegemoet komen aan de verschillende rekenbehoeftes van kinderen, dat is nog niet zo gemakkelijk! Je hebt te maken met kinderen die rekenen moeilijk vinden én je hebt kinderen bij wie de rekenontwikkeling heel vlot verloopt. Als je vaardiger wilt worden in het tegemoet komen aan deze verschillen dan is deze cursus wellicht iets voor jou.

Voor de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, bieden de nieuwste generatie rekenmethodes handreikingen vanuit de modellen uit het ERWD*-protocol: het handelings-, hoofdfasen- en drieslagmodel. Als je in je opleiding niet hebt leren werken met deze modellen, dan leer je in de bijeenkomsten wat de theorie achter deze modellen is en hoe je ze kan inzetten in je praktijk. Als je tijdens je opleiding wel hebt geleerd wat deze modellen betekenen, dan verdiep je de toepassing van deze modellen tijdens de cursus. Als je school geen rekenmethode heeft waarin deze modellen zijn verwerkt, dan leer je in deze cursus hoe je deze modellen als kader kan gebruiken bij de vormgeving van je onderwijs.

Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op de behoeftes van sterke rekenaars. Je leert om verschillende types sterke rekenaars te onderscheiden en je leert wat de onderwijsbehoeften van die verschillende types zijn en hoe je je handelen hierop kunt afstemmen.

Datum:
22 september 2021 15:30
Sluitingsdatum:
woensdag 15 september 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
2

Expliciete Directe Instructie

Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht. Het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra laat dit op heldere wijze zien volgens de bewezen aanpak van EDI.

Datum:
15 november 2021 16:00
Sluitingsdatum:
maandag 08 november 2021
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
25

STEAM specialist

We leven in een wereld waarin wetenschap en technologie een steeds belangrijkere rol
innemen. Met STEAM, een integratie van de vakgebieden Science, Technology, Engineering,
Arts en Mathematics, willen we met kinderen op een betekenisvolle manier werken aan de
kennis, vaardigheden en houding die in de toekomst goed van pas komen.

Kenmerkend aan STEAM is dat kinderen via onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag
gaan met realistische problemen. Dit cyclische leerproces kan worden samengevat met de
begrippen Denken, Doen en Delen:

  • Denken: de kinderen onderzoeken een probleem en denken na over mogelijke
    oplossingen.
  • Doen: de kinderen ontwerpen en maken een oplossing voor het probleem. Hierbij
    combineren ze hightech en lowtech materialen.
  • Delen: de kinderen werken samen, delen hun opgedane kennis en vaardigheden en
    geven feedback aan elkaar.
Datum:
16 februari 2022 14:30
Sluitingsdatum:
dinsdag 08 februari 2022
Max. deelnemers:
20
Ingeschreven:
17
Aantal plaatsen:
3

Actieve betrokkenheid

Hoe krijg je leerlingen echt betrokken bij je les? Hoe raken ze in een flow? Pas als leerlingen actief betrokken zijn, kunnen ze optimaal profiteren van je lesaanbod. In deze workshop krijg je veel praktische handreikingen die je direct de volgende dag in kunt zetten in je lessen. 

Datum:
13 juni 2022 16:00
Sluitingsdatum:
maandag 06 juni 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
8

Differentiatie

Elke dag sta je als leerkracht voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseer je dat? Hoe kom je in een groep van zo'n dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Tijdens deze bijeenkomst maken we duidelijk dat differentiëren - hoe ingewikkeld soms ook - écht mogelijk is.

Datum:
21 juni 2022 16:00
Sluitingsdatum:
dinsdag 14 juni 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
18

Oudergesprekken

In gesprek met ouders in het onderwijs en in de kinderopvang.

Educatief partnerschap is inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs en ook in de kinderopvang worden de ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In samenwerking met ouders probeer je de beste ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren. Ouders zijn een echte gesprekspartner.

Hoe geef je inhoud aan zo'n gesprek? Hoe kom je met ouders tot de beste gesprek-resultaten? En hoe vertel je ouders dat het niet zo goed gaat met hun kind in de groep? Wat zijn de valkuilen die je beter kunt vermijden?
In deze bijeenkomst voor professionals in onderwijs en kinderopvang komt veel theorie aan bod.  

Datum:
30 juni 2022 16:00
Sluitingsdatum:
donderdag 23 juni 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
12