A+ A A-

Didactiek

Events

Differentiatie

Elke dag sta je als leerkracht voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseer je dat? Hoe kom je in een groep van zo'n dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Tijdens deze bijeenkomst maken we duidelijk dat differentiëren - hoe ingewikkeld soms ook - écht mogelijk is.

Datum:
1 augustus 2020 00:00
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
18

Expliciete Directe Instructie

Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht. Het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra laat dit op heldere wijze zien volgens de bewezen aanpak van EDI.

Datum:
1 augustus 2020 14:30
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
13

Oudergesprekken

Educatief partnerschap is inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs. In samenwerking met ouders probeer je de beste ontwikkelingskansen voor leerlingen te creëren. Ouders zijn een echte gesprekspartner. Hoe geef je inhoud aan zo'n gesprek? Hoe kom je met ouders tot de beste gesprek-resultaten? En hoe vertel je ouders dat het niet zo goed gaat met hun kind in de klas? Wat zijn de valkuilen die je beter kunt vermijden? In deze bijeenkomst komt veel theorie aan bod. Educatief partnerschap is inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs. In samenwerking met ouders probeer je de beste ontwikkelingskansen voor leerlingen te creëren. Ouders zijn een echte gesprekspartner. Hoe geef je inhoud aan zo'n gesprek? Hoe kom je met ouders tot de beste gesprek-resultaten? En hoe vertel je ouders dat het niet zo goed gaat met hun kind in de klas? Wat zijn de valkuilen die je beter kunt vermijden? In deze bijeenkomst komt veel theorie aan bod. 

Datum:
1 augustus 2020 14:30
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
6

Actieve betrokkenheid

Hoe krijg je leerlingen echt betrokken bij je les? Hoe raken ze in een flow? Pas als leerlingen actief betrokken zijn, kunnen ze optimaal profiteren van je lesaanbod. In deze workshop krijg je veel praktische handreikingen die je direct de volgende dag in kunt zetten in je lessen. 

Datum:
1 augustus 2020 14:30
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
32

Met sprongen vooruit groep 3 & 4

Met Sprongen Vooruit is een vakdidactisch reken-wiskundeprogramma waarin leerkrachten van groep 1 t/m 8 een cursus kunnen volgen. Kenmerken van Met Spongen Vooruit zijn interactieve oefenlessen, coöperatieve spelvormen, aantrekkelijke rekenmaterialen, bewegend leren rekenen en eigen producties. 

In de cursus krijgt u overzicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100 en leert u hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt ruim honderdvijftig oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de tien oefenonderdelen: tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsingen en sprong van 10, eigen producties, opereren op de lege getallenlijn, bijna-verdwijnsommen en rekenen op formeel niveau.

Datum:
9 september 2020 14:30
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
5

Basiscursus rekenen groep 6 t/m 8

Leren rekenen verloopt via een stapeling van kennis en vaardigheden. Om leerlingen verder te helpen is het nodig om te weten hoe je de rekenontwikkeling in kaart kunt brengen en wat je kunt doen wanneer het rekenen niet lukt bij een leerling óf hoe je een leerling juist meer uitdaging kan bieden in de rekenles. Tijdens de bijeenkomsten worden gesprek over eigen praktijk, theorie, spelletjes en lessuggesties met elkaar afgewisseld. Volgens één van de deelnemers in 2018: “Voor je het weet zijn de 2,5 uur weer voorbij!” 

Datum:
22 september 2020 15:30
Sluitingsdatum:
donderdag 01 oktober 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
0

Met sprongen vooruit groep 7 & 8

Met Sprongen Vooruit is een vakdidactisch reken-wiskundeprogramma waarin leerkrachten van groep 1 t/m 8 een cursus kunnen volgen. Kenmerken van Met Spongen Vooruit zijn interactieve oefenlessen, coöperatieve spelvormen, aantrekkelijke rekenmaterialen, bewegend leren rekenen en eigen producties. 

In deze cursus krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen. U leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt oefeningen en spellen aangereikt die een operationalisering zijn van de doelen en de leerlijnen dekken. De rekenleerlijn bestaat uit zeven oefenonderdelen: breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen, hoofdrekenen, schattend rekenen en schriftelijke standaardprocedures. Vanuit de leerlijn voor breuken worden bruggetjes gemaakt naar kommagetallen, procenten en verhoudingen.

Datum:
23 september 2020 19:00
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
1

Basiscursus rekenen groep 3 t/m 5

Leren rekenen verloopt via een stapeling van kennis en vaardigheden. Om leerlingen verder te helpen is het nodig om te weten hoe je de rekenontwikkeling in kaart kunt brengen en wat je kunt doen wanneer het rekenen niet lukt bij een leerling óf hoe je een leerling juist meer uitdaging kan bieden in de rekenles. Tijdens de bijeenkomsten worden gesprek over eigen praktijk, theorie, spelletjes en lessuggesties met elkaar afgewisseld. Volgens één van de deelnemers in 2018: “Voor je het weet zijn de 2,5 uur weer voorbij!” 

Datum:
24 september 2020 15:30
Sluitingsdatum:
donderdag 01 oktober 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
0

Basiscursus Taal groep 1 t/m 4

Leren spreken, luisteren, lezen en schrijven is bij jonge kinderen wellicht het belangrijkste doel. In de kleuterklas moet er spelenderwijs een stevige basis gelegd worden om het lezen en schrijven in groep 3 en 4 goed onder de knie te krijgen. De ontwikkeling van taal komt lang niet altijd vanzelf en daarom is het van groot belang dat leerkrachten inzicht en kennis hebben in alle taaldomeinen.

Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, zijn nieuwsgierig en voortdurend in interactie met de omgeving. Juist daar dien je als leerkracht gebruik van te maken. Om kinderen verder te helpen in hun taal- leesontwikkeling is het nodig om te weten hoe je dat in kaart kunt brengen en wat je kunt doen wanneer het niet vanzelf gaat, óf hoe je een kind juist meer uitdaging kan bieden tijdens de talige activiteiten.

Tijdens de bijeenkomsten wordt het gesprek over de eigen praktijk, de theorie, de spel- en lessuggesties met elkaar afgewisseld.

Datum:
29 september 2020 15:30
Sluitingsdatum:
donderdag 01 oktober 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
1

Met sprongen vooruit groep 5 & 6

Met Sprongen Vooruit is een vakdidactisch reken-wiskundeprogramma waarin leerkrachten van groep 1 t/m 8 een cursus kunnen volgen. Kenmerken van Met Spongen Vooruit zijn interactieve oefenlessen, coöperatieve spelvormen, aantrekkelijke rekenmaterialen, bewegend leren rekenen en eigen producties. 

In deze cursus krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder. U leert uw leerlingen hoofd-, schattend, kolomsgewijs en cijferend rekenen en legt hiermee het fundament voor het rekenen van groep 5&6. U leert hoe u goede oefenlessen kunt geven en u krijgt ruim honderd oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de rekenleerlijn.  

Deze activiteiten zijn opgedeeld in de oefenonderdelen: vermenigvuldigen en delen (tafels 0 t/m 10, inverse relatie, tientaltafels en nulregel). In getallengebied tot 10.000 en 100.000 leren tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen en hoofdrekenen (+ en -). Schattend rekenen en schriftelijke standaardprocedures (kolomsgewijs en cijferend rekenen) en context gebonden rekenen. 

Datum:
30 september 2020 14:30
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
3

Basiscursus Nederlandse Taal groep 5 t/m 8

Leren spreken, luisteren, lezen en schrijven is in het basisonderwijs een essentieel doel. Kinderen die goed lezen en schrijven scoren beter op onze scholen en hebben later meer kans in de maatschappij om dromen waar te maken. De ontwikkeling van taal komt lang niet altijd vanzelf en daarom is het van groot belang dat leerkrachten inzicht en kennis hebben in alle taaldomeinen.

In een taalmethode staat meestal precies wat de kinderen moeten doen en het vraagt weinig discussie, denkwerk en eigen input. De meeste taalmethodes zijn gebaseerd op de kerndoelen en in een tabel wordt er precies aangegeven aan welk (sub) doel er per taalles gewerkt wordt.

Hoe komt het dan toch dat veel kinderen zoveel problemen hebben met de Nederlandse taal? 
Waarom scoren we, zo laag op het begrijpend lezen?
Wat maakt dat de kinderen niet goed kunnen spellen?
Waarom werken de taalhulpprogramma’s zo minimaal?
Hoe komt het dat sommige kinderen ver onder het gestelde niveau werken?

Datum:
6 oktober 2020 15:30
Sluitingsdatum:
donderdag 01 oktober 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
0