A+ A A-

Begeleiden en opleiden

Events

Aandachtsfunctionaris

Gedurende deze training komt alles aan bod qua kennis en vaardigheden, wat deelnemers nodig hebben om vanuit de organisatie zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staan de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorop die het proces handen en voeten moeten geven. 

In deze training werk ik met een trainingsacteur, die net als ik gespecialiseerd is in het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zet ik het ervaringsverhaal in van een ervaringsdeskundige op het gebied van kindermishandeling, wat vaak als zeer leerzaam en inspirerend wordt ervaren. 

Uiteindelijk werken we gedurende de gehele training toe naar een eigen plan van aanpak. In dit plan van aanpak leggen de aandachtsfunctionarissen in spé vast wat hen de komende periode te doen staat om dit thema vol op de agenda te zetten, de belangen van kinderen voorop te zetten en de medewerkers om hen heen hierin mee te nemen.

Datum:
30 augustus 2021 09:30
Sluitingsdatum:
zaterdag 28 augustus 2021
Max. deelnemers:
12
Ingeschreven:
7
Aantal plaatsen:
5

Mentorentraining - Opleiden in de school

In de mentorencursus staan de attitude en de begeleidingsvaardigheden van de mentor centraal. Bij de verschillende doelen zal steeds ingestapt worden op het niveau van de verbale kennis waarna de transfer wordt gemaakt naar de eigen praktijk. Vervolgens wordt geoefend en worden hulpmiddelen aangeboden om in de eigen praktijk de vaardigheden te gaan toepassen.

Datum:
15 september 2021 15:00
Sluitingsdatum:
zondag 05 september 2021
Max. deelnemers:
12
Ingeschreven:
3
Aantal plaatsen:
9