A+ A A-

Allerlei

Events

Vorming van integrale medezeggenschap op de kindcentra

Aangezien er onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden vanuit één organisatie, lijkt het logisch om ook de medezeggenschap te integreren. Het zijn immers meestal dezelfde ouders, het gaat om één team en de beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs en opvang is ook één verhaal. Maar hoe doe je dat, binnen de grenzen van de Wet Kinderopvang, de Wet Medezeggenschap op Scholen en de Wet op het Primair Onderwijs? Hoe kun je in een integrale raad uitoefening geven aan de bevoegdheden vanuit de wettelijke advies- en instemmingsrechten?

Datum:
5 april 2023 19:30
Sluitingsdatum:
zaterdag 01 april 2023
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
11