A+ A A-

Allerlei

Events

Christelijk onderwijs in de klas anno 2022

Lang niet alle leerlingen hebben een christelijke achtergrond. Voor veel leerlingen zijn de tradities, rituelen en Bijbelverhalen tijdens de dagopeningen en vieringen een ver van mijn bed show. Pasen en Pinksteren zijn zeker voor deze leerlingen moeilijk te bevatten feesten. Hoe kun je deze leerlingen op een positieve manier betrekken bij dagopeningen en vieringen? Hier is de laatste jaren veel over nagedacht en ontwikkeld op het gebied van godsdienstpedagogiek en didactiek. In de bijeenkomsten maak je kennis met deze ontwikkelingen en ga je met dit als basis praktisch aan de slag met de verhalen rond de veertigdagentijd en Pasen.

 

Datum:
1 maart 2022 15:30
Sluitingsdatum:
woensdag 16 februari 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
2

Het werk van de medezeggenschapsraad (lid MR/GMR)

Jaarlijks stromen vaak nieuwe ouders en leerkrachten een MR of GMR in. In deze cursus maken nieuwe MR- en/of GMR-leden op een leuke en praktijkgerichte manier kennis met het onderwijs en het werk van de medezeggenschapsraden. Een mooie manier om nieuwe mensen in de medezeggenschapsraad een goede start te geven en hen snel aan te laten sluiten bij de andere leden van de raad. De basiscursus is ook geschikt voor mensen die al langer deel uit maken van een MR en/of de GMR binnen onze organisatie.

Datum:
15 maart 2022 19:30
Sluitingsdatum:
woensdag 02 februari 2022
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
15