A+ A A-

Het werk van de medezeggenschapsraad (lid MR/GMR)


Het werk van de medezeggenschapsraad (lid MR/GMR)

Jaarlijks stromen vaak nieuwe ouders en leerkrachten een MR of GMR in. In deze cursus maken nieuwe MR- en/of GMR-leden op een leuke en praktijkgerichte manier kennis met het onderwijs en het werk van de medezeggenschapsraden. Een mooie manier om nieuwe mensen in de medezeggenschapsraad een goede start te geven en hen snel aan te laten sluiten bij de andere leden van de raad. De basiscursus is ook geschikt voor mensen die al langer deel uit maken van een MR en/of de GMR binnen onze organisatie.

Naast actuele kennis op het terrein van de wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen het onderwijs, richt de cursus zich ook op het positioneren en functioneren van de MR en GMR binnen de eigen organisatie. Vragen als: “Wat voor (G)MR willen wij eigenlijk zijn? Hoe richten wij de communicatie met het bestuur, de directie en met leerkrachten en ouders in? Hoe kunnen wij als (G)MR leren kijken naar de kwaliteit van de eigen school en de hele organisatie?” passeren tijdens de cursus de revue.

De eerste avond heeft betrekking op de formele wet- en regelgeving en de taken en bevoegdheden van de MR op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Ook wordt er ingegaan op actuele ontwikkelingen die spelen in relatie tot de medezeggenschap.

De tweede avond staat in het teken van de plaats en de rol van medezeggenschap in de organisatie in relatie tot de andere organen, de onderlinge communicatie van deze organen en waarover je wel en niet kunt meepraten. Welke beleidszaken doen er werkelijk toe en hoe ga je daarmee om?

Doelgroep:    (Nieuwe) leden MR of GMR
Tijd:               19.30 - 22.00 uur
Data:             Dinsdag 15/03/22 - 29/03/22
Kosten:          geen
Deelnemers:  minimaal 15 deelnemers

 Lucretia van der Wal

Datum: 15 maart 2022 19:30
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 3
Locatie Op één van de kindcentra van CKC Drenthe