A+ A A-

Rijke speel - en leeromgeving

In de training bieden we inspiratie, maar we doen meer dan dát! Van belang is dat deelnemers uiteindelijk ook zelf in staat zijn om de leeromgeving, de hoeken, beredeneerd in te richten. Daarom gaan we in op het 'waarom' van een rijke inrichting en hoe je materialen selecteert die er toe doen bij het versterken van de leeromgeving. We leggen verbanden met de doelen die moeten worden aangeboden aan jonge kinderen (vanuit de wet) en met het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen (vanuit de fysieke ontwikkeling, de rijping van het brein). Met de nieuwe kennis gaan we in de training direct aan de slag met het vertalen naar de praktijk, krijgen ze inspiratie van de trainer én van elkaar. Na iedere bijeenkomst, gaan de deelnemers in de eigen groepsruimte aan de slag. Het beeldmateriaal dat de deelnemers tussentijds maken en meenemen naar de trainingsbijeenkomsten biedt de mogelijkheid om tijdens de training met elkaar in gesprek te gaan over de aanpassingen die zijn gedaan: wat is succesvol en hoe heb je dat gezien? Vanuit de opgedane ervaringen wordt een volgende stap gezet en een nieuwe hoek gekozen om ook daar de inrichting te versterken.

Er is aandacht voor de binnenruimte, maar ook voor de buitenruimte. De trainer gaat in hoe juist ook in de buitenruimte de ontwikkelkansen voor kinderen versterkt kunnen worden op een, qua inrichting, laagdrempelige manier. Een sterke inrichting is een voorwaarde voor het stimuleren van de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Toch is alleen dát geen garantie voor goed spel. Van belang is dat de deelnemers ook in staat zijn het spel van de kinderen te begeleiden (en te stimuleren). Er worden daarom kleine uitstapjes gemaakt naar spelbegeleiding. Het accent blijft liggen op het verrijken van de leeromgeving.

We gaan uit van avondbijeenkomsten. Starttijd is 19.00 uur en eindtijd is 21.00 uur.

De kosten van de training bedragen 345 euro p.p.

We hebben de volgende data voor u gereserveerd: 

  • bijeenkomst 1: dinsdag 16 mei 
  • bijeenkomst 2: donderdag 15 juni 
  • bijeenkomst 3: dinsdag 19 september
  • bijeenkomst 4: donderdag 12 oktober
  • Aan de training kunnen maximaal 16 personen deelnemen.

Jullie trainer is Nanneke van Lokven. Nanneke is specialist jonge kind.

Datum: 16 mei 2023 19:00
Max. deelnemers 16
Ingeschreven 5
Aantal plaatsen 11
Locatie Op één van de kindcentra van CKC Drenthe