A+ A A-

Het jonge kind

Events

Thematisch spelend en onderzoekend leren in groep 3 en 4

Deze cursus is erop gericht om als leerkracht een soepele overgang te creëren tussen de kleuter en de middenbouw. In groep 3 en 4 vul je de dagen vooral met het programma voor rekenen en taal. Toch hebben kinderen ook behoefte aan spelen en onderzoeken. Thematisch leren biedt hier mooie kansen voor. Je leert in deze cursus hoe je een thematisch aanbod creëert waarin spelend & onderzoekend leren centraal staat.

Datum:
28 augustus 2020 15:30
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
6

Kleuters in de 21e eeuw: spelend, onderzoekend en ontwerpend leren in groep 1-2

In deze cursus leer je hoe je binnen herkenbare thema’s het spel begeleidt, met kinderen op onderzoek uit gaat en hoe je tot betekenisvolle knutselactiviteiten komt. De thema’s die we gaan uitwerken zijn spelgericht: dat wil zeggen dat het rollenspel centraal staat. Bij spel gaat het om rollen, handelingen, de interactie en de verhaallijnen. Ook hebben we in het spel spullen nodig om het spel te verrijken en te verdiepen. Deze spullen worden door de kinderen zelf ontworpen en gemaakt.

Datum:
29 augustus 2020 10:00
Sluitingsdatum:
vrijdag 03 juli 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
2

Basiscursus: Het jonge kind (0-7 jaar)

(Voor deze cursus zijn er 5 pedagogisch medewerkers die zich hebben aangemeld. Helaas is de aanmelding voor pedagogisch medewerkers gesloten.)
Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, op hun eigen tempo en eigen wijze. Onderbouw leerkrachten en pedagogische medewerkers zien dit dagelijks. Het begeleiden van deze leeftijdsgroep is een mooi vak, maar het vraagt om specifieke vaardigheden en inzichten.

In de cursus “Het jonge kind” zal naast theoretische achtergronden de volgende vraag centraal staan: Hoe ontwikkelen jonge kinderen zich en welke omgeving, begeleiding en aanbod sluit aan bij de hun ontwikkelingsfase en belangstelling. Wat doe je al en wat wil je verder ontwikkelen. Daarnaast is deze cursus speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten, met als doel de doorgaande lijn te versterken.

Datum:
14 september 2020 19:00
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
12
Ingeschreven:
12
Aantal plaatsen:
0

Doe Bijeenkomsten Het Jonge Kind

De specialistenkring Het Jonge Kind organiseert weer drie Doe Bijeenkomsten rond verschillende thema’s, passend bij de visie van CKC Drenthe waarin het jonge kind leert door spel, in een rijke leeromgeving, met welbevinden, betekenis en betrokkenheid als voorwaarden. We gaan in de Doe Bijeenkomsten praktisch aan de slag om het werken vanuit deze visie in de praktijk te ervaren en je krijgt theoretische informatie aangereikt. Een ander onderdeel is het kijken bij de gastschool en samen in gesprek gaan.

Datum:
5 oktober 2020 19:30
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
0

Met sprongen vooruit groep 1 & 2

Met Sprongen Vooruit is een vakdidactisch reken-wiskundeprogramma waarin leerkrachten van groep 1 t/m 8 een cursus kunnen volgen. Kenmerken van Met Spongen Vooruit zijn interactieve oefenlessen, coöperatieve spelvormen, aantrekkelijke rekenmaterialen, bewegend leren rekenen en eigen producties. 
De cursus geeft overzicht op de rekenleerlijnen. Handvatten worden aangereikt, waarmee doelgericht rekenlessen gegeven kunnen worden conform de meest recente inzichten in de reken-wiskunde didactiek.

Datum:
7 oktober 2020 19:00
Sluitingsdatum:
vrijdag 26 juni 2020
Max. deelnemers:
Onbeperkt
Ingeschreven:
7